"ความสุขจากการเป็นผู้ให้ คุณค่าแห่งการรักษาองค์รวม"

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 11.45 น.
และ 13.00 - 15.45 น.
(ยกเว้นวันพุธปิดทำการช่วงบ่าย)

ติดต่อสอบถาม:

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053 913 333