คลินิกทันตกรรม จะย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะย้ายไปให้บริการที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือนกรกฎาคม 2561

34691802_2359486230944379_314919560627093504_n